Juwelen

Wat is Boeddha?


Boeddha is een persoon die alle positieve kwaliteiten heeft ontwikkeld en alle negatieve kwaliteiten heeft geëlimineerd. Boeddha was een “gewoon” mens zoals jij en ik alvorens hij verlichting bereikte. De verlichting wordt vergeleken met het wakker worden, een persoon ervaart plotseling een volledige transformatie van lichaam en geest zoals men het slapen en ontwaken ervaart. Men kan zeggen dat een Boeddha een piek van evolutie vertegenwoordigt, aangezien hij/zij omniscient of alkennend is.

De leraar, Sakyamuni Boeddha, is een van de duizend Boeddhas van dit tijdperk. Deze Boeddha’s was geen Boeddha’s vanaf het begin, maar waren net zoals ons bewuste wezens. Hoe zij tot boeddha bekomen zijn is als volgt.

Van lichaam en geest is de geest overheersend, zelfs het lichaam en de spraak zijn onder de invloed van de geest. Gehechtheden zoals het willen bezitten van dingen vervuilen de aard van de geest, want de natuurlijke aard van de geest is zuiver. Deze kwellingen zijn randfactoren van de geest en door het geleidelijk omzetten van deze tekorten (gehechtheden), kunnen de deze invloeden volledig verwijderd worden. Deze staat van volledig inzicht is Boeddhaschap. Daarom beweren de Boeddhisten dat er geen Boeddha bestaat die vanaf het begin is verlicht.

De historische Boeddha (Shakyamuni of Gautama Boeddha) leefden ongeveer 2.500 jaar geleden in India. Toch was hij niet eerste Boeddha en zal hij zeker ook niet de laatste zijn. In deze kalpa (zeer lange tijdspanne, misschien vergelijkbaar met het leven van het heelal zoals wij het kennen) zouden er 1.000 volledig getransformeerde Boeddha’ s zijn die het Boeddhisme zouden kunnen introduceren. De nummers een tot en met drie in dit tijdsperk zijn Krakucchanda, Kanakamuni, Kashyapa, en dan komt Shakyamuni (historische Boeddha zowat 2.500 jaar geleden)


Wat is Boeddha niet?


Boeddha is niet de schepper van het heelal, zoals “God” in de christelijke-joodse-Islamitische betekenis. In feite is er geen schepper van het heelal binnen de Boeddhistische filosofie behalve het karma (acties) van bewuste wezens. (wezens met een bewustzijn zoals mensen en dieren)

Boeddha is niet omnipotent (almachtig) als in de christelijke-joodse-Islamitische “God”. (Om de eenvoudige reden dat hij dan uit medeleven al lang alle bewuste wezens van het lijden verlost zou hebben.)

De staat van Boeddha is niet onmogelijk te bereiken (hoewel het in sommige boeddhistische stromingen meerdere levens kost en een uitgebreide inspanning)

Boeddha wordt niet belemmerd door onwetendheid, maar is al wetend.

Boeddha is geen passief wezen, hij zal zijn wijsheid gebruiken om andere levende wezens te helpen wanneer zij open staan voor zijn advies.


Shakyamuni, Boeddha’s levensverhaal


Prins Siddharta Gautama werdt geboren ongeveer 2.500 jaar geleden als prins in wat nu Lumbini in Nepal wordt genoemd. Bij zijn geboorte verschenen er veel speciale tekens. Zijn vader vroeg een voorspeller wonend in zijn koninkrijk voor raad over zijn zoon. De voorspeller voorspelde dat Gautama, of een groot Koning of een groot geestelijke leraar zou worden.

De Koning wilde dat zijn zoon zijn opvolger zou zijn en probeerde hem alle schadelijke kwesties van het leven ver van hem vandaan te houden die hem mogelijk naar een geestelijk leven zouden leiden. Gautama bracht gewoonlijk zijn leven door in het paleis van zijn vader die door alle mogelijke luxe van die tijd was voorzien. Hij bleek een speciaal kind, vrij intelligent evenals een uitstekende sportman te zijn. Hij huwde een mooie vrouw waarvan hij hield en zij hadden samen een zoon.

Toen Gautama 29 jaar oud was ontdekte hij dat er veel leed in de wereld rond hem heen was. Traditioneel verklaart men dat hij plotseling de problemen van ziekte, oude dag en dood tegen kwam toen hij de stad aan het bezoeken was. Geschokt door hetgeen wat hij zag besloot hij naar manier te zoeken om het dat lijden voor alle levende wezens te beëindigen. Hij verliet zijn vrouw en kind, paleis en zelfs zijn koninklijke kleren en begon aan een geestelijke zoektocht.

Shakyamuni Boeddha

Gautama studeerde onder diverse leraren en volgde hun praktijken op tot hij hen allen beheerste. Zijn eerste leraar was Alara Kalama die een vorm van meditatie onderwees die tot een verheven vorm van absorptie leidde genoemd de “de staat van geen-dingen”, een staat zonder morele of cognitieve afmeting. Gautama zag dit niet het lijden oplosde en zette zijn onderzoek voort. De volgende leraar was Udraka Ramaputra die hem meditatieve absorptie onderwees die tot de “staat van noch waarneming noch niet-waarneming” leidt. Opnieuw realiseerde Gautama niet de staat waarnaar hij zocht. (Zowel Alara als Udraka worden door sommige beschouwd als geleerden en aanhangers van Jain.) Daarna probeerde hij extreme ascetische praktijken in Uruvilva in Noord-India met vijf andere ascetics die zijn aanhangers werden. Uiteindelijk stierf Gautama bijna aan verhongering. Na ongeveer zes jaar van zoeken realiseerde hij dat enkel door het uitputten van zijn lichaam er geen nieuw inzicht werdt geproduceerd het leidde tot zwakheid en zelfvernietiging. Toen hij besloot de extreme asceticism op te geven verlieten zijn vijf studenten hem.

Hij ging zitten in een plaats wat nu Bodhgaya heet (Noord-India) onder een bodhi-Boom en besloot niet meer op te staan tot hij de waarheid ontdekte. Een korte tijd later werd hij een volledig verlichte Boeddha. Dit betekent dat hij alle positief potentieel van een bewust wezen zijn realiseerde en bevrijdde zich van alle negatieve kwaliteiten. Met dit als uitgangspunt realiseerde hij de ware aard van bestaan en het lijden (leegte) en hoe het lijden kan worden beëindigd.

Zeven weken na de verlichting, gaf Boeddha zijn eerste onderricht in Sarnath, dichtbij Varanasi. Hier onderwees hij de 4 edele waarheden. Boeddha bleef tijdens zijn hele leven onderwijzen totdat hij op een leeftijd van 81 overleed.

Boeddha omschreef zijn volledige onderwijs in een zin:
“Ik geef les over het lijden en de manier om het te beëindigen.”

De belangrijkste discipelen van Boeddha zijn ook bekend geworden. Grote Arhants: en Shariputra, voor zijn begrip van het Abidharma onderwijs. Maudgalyayana, die voor zijn psychische bevoegdheden erkend werdt, Mahakashyapa grote ascetisch en Ananda, de persoonlijke bediende van Boeddha die elk woord herhaalde die Boeddha sprak.

Het leven van Boeddha wordt soms samengevat in de zogenaamde ‘ Twaalf daden van Boeddha ‘